Verksamhet

Estraden i kyrkan i Birunda är överfull när ett par hundra barn dansar och sjunger

Faith Homes of Kenya har sedan starten byggt upp ett väletablerat hjälparbete som sträcker sig över stora delar av Kenya på över 90 olika platser i 20 av Kenyas regioner. Huvudkontoren ligger i Nairobis väldiga slumområde Mathare Valley samt i Makutano i West Pokotodistriktet. Över 500 personer arbetar inom organisationen.

 

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2020

 

 

 Förskoleverksamhet

Faith Homes har ca 70 förskolor med totalt ca 2 500 barn, barnantalet på varje förskola varierar mellan tjugo till tvåhundra. 

På flera platser finns förskolor som en del av skolorna och ett stort antal förskolor finns i anslutning till kyrkorna runt om i landet. Under vardagarna kan kyrkobyggnaden användas för förskoleverksamhet. 

 

Grund- och gymnasieskolor

Faith Homes driver sju grundskolor och tre gymnasieskolor i egen regi med totalt ca 4 000 barn (2019). Fyra av dessa skolor tar emot internatelever. Under de 47 åren som verksamheten funnits, är det uppemot 30 000 barn som har fått skolutbildning, värderingar och erfarenheter som betytt mycket i det kenyanska samhället. 

Faith Homes sponsrar även sex statliga grundskolor och fyra gymnasieskolor. Sponsring innebär att Faith Homes bidrar med t.ex. material till skolbygge, vattentankar, utrustning etc medan staten ansvarar för kostnader för löner och skolans drift. I skolans styrelse finns  representanter från Faith Homes vilket ger möjlighet att positivt påverka skolans utveckling. 

 

Yrkesutbildningar

Faith Homes erbjuder yrkesutbildningar på fyra platser; Makutano i West Pokot distrikt (sömnad, bilmekaniker), Nzoia i Bungoma distrikt (sömnad), Buyofu i Busia distrikt (dator) samt Nairobi (sömnad, sekreterare, dator).

Eftersom arbetslösheten är mycket hög i Kenya hjälper dessa utbildningar ungdomar att starta eget och bli självförsörjande.

 

Barnhem

Barnhem och fadderbarnsverksamheten fyller en livräddande funktion. Faith Homes driver ett barnhem för föräldralösa i Makutano i West Pokot-distriktet. Här bor det ca 50 barn på fyra olika avdelningar och det är dessa barn som stöds av de svenska faddrarna.

I Kiminini finns ett nystartat barnhem för barn med internat i anslutning till skolan.

 Matutspisning

Bristen på mat är ett stort problem på många håll i Kenya. Utöver skolornas elever, utspisas även många andra barn på olika platser.  Organisationen har mark för egen odling av majs och bönor som sedan blir mat till barn på förskolor, skolor och barnhem.

 

Församlingsarbete

Kyrkor med församlingsarbete finns på ca 90 platser. Detta ger en lokal förankring och god kännedom om lokala förhållanden. Kyrkorna kan få hjälp i ett uppstartande skede, till exempel med byggmaterial eller inventarier, Målet är att församlingsverksamheten inom ungefär ett halvår ska bära sina egna kostnader för verksamhet, byggnader och anställda.

 

Övrigt

I hjälpverksamheten ingår även drift av hälsoklinik, odlingsprojekt så att Faith Homes skolor och förskolor kan vara självförsörjande, samt utdelning av mat och kläder mm.