Minnes-  och gratulationskort kan beställas av Lena Öström

tel: 0722-15 25 23

email: lenajanne65@gmail.com

Kortet, i A 5-format, skickas med vanlig postgång.

Minneskort

Med anledning av Din högtidsdag har en gåva lämnats till Faith Homes of Kenya.

Genom denna gåva får barn i Kenya hjälp till en ny start i livet.