Om oss

 

Faith Homes of Kenya är ett bra exempel på hur man med stark övertygelse,  målmedvetenhet och tilltro till människors vilja att hjälpa kan skapa en framgångsrik verksamhet. 

Fride Nilsson, grundare av Faith Homes of Kenya, reste till Kenya första gången 1971. Det första mötet med fattigdomen var i slumområdet Mja wa Huruma, som ironiskt nog betyder " barmhärtighetens by".

 En kenyansk inspektör förde Fride Nilsson till ett skjul av fuktiga pappbitar där han fann tre små rädda, undernärda barn. Modern låg död på golvet, redan angripen av råttorna som sprang i smutsen mellan husen. Att ta hand om dessa tre föräldralösa barn blev en av Frides första uppgifter i Kenya. Genom vänner i Sverige skickades paket med kläder och pengar. Den 29 augusti 1972 registrerades missions- och hjälporganisationen Faith Homes of Kenya och fick regeringens godkännande.

 

Insamlingsstiftelsen för Faith Homes of Kenya med säte i Sverige startades för att insamla, motta och överföra donerade medel till Faith Homes of Kenya sam 900 000 kr (2019) till den kenyanska verksamheten. 

 

Den svenska styrelsen består år 2019 av: 

Ordförande: Rolf Rööst, Blidsberg      

Vice ordf: Laila Johanssson,  Asarum      

 Kassör: Lena Öström, Trensum             

 Sekreterare: Lars Fränne, Södertälje

 Ledamot: Sara Öström, Trensum

 Ledamot: Karolina Fränne,  Södertälje

 

 Den kenyanska styrelsen består  av 12 kvalificerade och erfarna personer från olika delar av Faith Homes arbete. I styrelsen ingår också Fride Nilsson som Director och Deborah Nilsson som Supervisor.

 

Hur pengarna används

Vi prioriterar låga administrationskostnader, ca 4 % av de insamlade medlen från Sverige skickas till verksamheten i Kenya. Detta är unikt för en insamlingsstiftelse och är möjligt eftersom allt styrelsearbete och stora delar av ekonomihanteringen sker ideellt.

 

Varje månad skickar Fride ett tackbev till svenska donatorer med en aktuell bekrivning av det politiska läget, verksamheten, hur de insamlade medlen används och pågående projekt.