Ge ditt stöd

DU KAN GE DITT STÖD TILL:

* Församling och evangelisation 

* Fadderbarn och barnhem

   Barnet får skolgång, mat under skoldagen och skoluniform.

Alt. 1 Ett enskilt fadderbarn , som jag ensam är ansvarig för,

    kostar 200 kr i månaden.

Alt. 2 Ett kollektivt fadderskap, där jag delar

    kostnaden   med      en annan gåvogivare.

* Odling och vatten

   Odling  Målsättningen är att vara självförsörjande på den mat man äter, vilken är majs och bönor. Odlingsområden finns , där mark kunnat friköpas.

Vatten   Vatten forslas nu med åsnekärror i stora tankar.  Målsättningen nu är att kunna gräva brunnar vid de befintliga skolbyggnaderna och installera brunnar. 

Brunnskostnad: 20 000 kr

* Där det bäst behövs 

Där fördelas gåvorna  efter de behov som är mest aktuella.

* Skola och utbildning

  Lärarlöner och skolmaterial (läromedel, skriv -och räknehäften, pennor, kritor, biblioteksböcker med mera)

* Skolbyggnader

Det finns stora behov att bygga nya klassrum.

( Kostnad: ca 35 000 kr / klassrum)

 Du kan ge gåvor på 3 olika sätt

1. Bankgiro 580-0354

2. Plusgiro  35 18 41-2

 3. Swish  123 303 8437

Viktigt är att Du anger avsändarens namn, så att vi kan skicka Nyhetsbrev.

Meddela kassören genom e-mail eller telefon, till vilket ändamål Du vill ge!     mob: 0722-15 25 23    e-mail: lenajanne65@gmail.com

 

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.