Ge ditt stöd

 

Fadderbarn

Barnet får skolgång, mat under skoldagen och skoluniform.

Du betalar 300 kr i månaden och är genom det ensamt ansvarig för ett barn under tiden det befinner sig i Faith Homes försorg. Detta kan fortlöpa även efter det att barnet blir myndigt (enligt kenyansk lag är det 18 år) om det bedöms nödvändigt. 

 

Där det bäst behövs 

Där fördelas gåvorna efter de behov som är mest aktuella.

 

Du kan ge gåvor på 3 olika sätt

Bankgiro 580-0354

Plusgiro  35 18 41-2

Swish  123 303 84 37

 

Ange om du vill ge till "fadderbarn" eller "där det bäst behövs".

Är du helt ny gåvogivare önskar vi att du mailar vår kassör så dina kontaktuppgifter kan hanteras korrekt och du kan få Frides tackbrev. 

kontakt@faithhomesofkenya.org

 

Hantering av personuppgifter

För att vi ska kunna ta emot och hantera din gåva så sparar vi ditt namn, kontaktuppgifter, gåvoinformation samt betalningshistorik. Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för vårt arbete. När du donerar pengar så är det underförstått att du samtycker till att vi behandlar dina person- och kontaktuppgifter. Du kan närsomhelst kontakta oss om du vill att vi ska ta bort dig ur vårt register eller om du inte längre vill få utskick. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon.