Giving Tuesday 

Den 1 december samlas organisationer, företag, föreningar och privatpersoner världen över för att manifestera de goda gärningarnas förändringskraft. Giving Tuesday har kommit att bli en global rörelse för generositet och engagerar miljontals människor över hela världen.  

Giving Tuesday startade som en reaktion mot konsumtionsdagar som Black Friday och Cyber Monday.

Givandets egen dag hyllar engagemang och sätter givandet i centrum. I samband med det vill vi särskilt uppmärksamma dig på vad du kan göra för att bidra till den kristna missionen.

Organisationen Faith homes of Kenya

Faith Homes of Kenya är ett bra exempel på hur man med stark övertygelse,  målmedvetenhet och tilltro till människors vilja att hjälpa kan skapa en framgångsrik verksamhet. 

Fride Nilsson, grundare av Faith Homes of Kenya, reste till Kenya första gången 1971. Det första mötet med fattigdomen var i slumområdet Mja wa Huruma, som ironiskt nog betyder " barmhärtighetens by".

En kenyansk inspektör förde Fride Nilsson till ett skjul av fuktiga pappbitar där han fann tre små rädda, undernärda barn. Modern låg död på golvet, redan angripen av råttorna som sprang i smutsen mellan husen. Att ta hand om dessa tre föräldralösa barn blev en av Frides första uppgifter i Kenya. Genom vänner i Sverige skickades paket med kläder och pengar. Den 29 augusti 1972 registrerades missions- och hjälporganisationen Faith Homes of Kenya och fick regeringens godkännande.

Nu ber vi om ditt engagemang och ditt stöd! 

En swishad eller insatt peng ifrån dig kommer mätta magar och borga för en framtid för de som är mest utsatta.

Ditt stöd går främst till något av nedstående;

  • Förskoleverksamhet
  • Grund- och gymnasieskolor
  • Yrkesutbildningar
  • Barnhem
  • Matutspisning
  • Församlingsarbete

Läs mer ingånde om hur ditt stöd förvaltas under VERKSAMHET

Hur pengarna används

Vi prioriterar låga administrationskostnader, ca 4 % av de insamlade medlen går till administrationen i Sverige, 96 % skickas till verksamheten i Kenya. Detta är unikt för en insamlingsstiftelse och är möjligt eftersom allt styrelsearbete och stora delar av ekonomihanteringen sker ideellt.